כניסה לערוץ הכשירים

 
כניסה לערוץ הכשירים

מיהו משקיע מסווג?

"משקיע מסווג" בהתאם לחוק ניירות ערך אינו נספר במניין 35 המשקיעים שהצעה ללמעלה מהם מהווה הצעה לציבור
וכרוכה בפרסום תשקיף ואישורים מצד הרשות.

משקיעים (לקוחות) יחידים מסווגים הם מי שעונים על תנאי אחד לפחות מתוך השלושה הבאים:

  • מחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-8,364,177 שקלים.
  • גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 שקלים,
    או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 שקלים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים,
    או שגובה הכנסה של התא המשפחתי עולה על 940,969 שקלים
דילוג לתוכן