IKGAI Trust בית השקעות ופמילי אופיס
למשפחות, עסקים משפחתיים וללקוחות כשירים


המנגיש פתרונות בשלושת עולמות ההשקעה - השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן ושוק ההון,
תוך יצירת פיזור נכון לכל משפחה בצורה אישית והתמקדות בפרישה ובמעברים משמעותיים.
 

כל תהליך שאנחנו מעורבים בו, שונה ומיוחד.לכל משפחה מטרות, מגבלות, שאיפות והעדפות הייחודיות רק לה. עם השנים עבדנו יחד עם מאות רבות של משפחות על בניית הון,
הכנסה פאסיבית, ביצוע שינויים, העברה בין דורית ועוד ועוד. הניסיון שנצבר בצד ההקשבה המתמדת ללקוחות היא הבסיס להצלחה שלנו.


מהויות מרכזיות בתהליכי ניהול העושר שלנו


  • היכרות עמוקה, מיפוי הנכסים, הצרכים והמטרות המשפחתיות
  • תכנון תיק נכסים משפחתי (Asset Allocation) לטווח בינוני וארוך
  • מימוש תיק מותאם, מפוזר מאוזן ואופטמילי בהיבטי מיסוי, סיכון (וגידור), מט"ח ועוד
  • בקרה רבעונית וניהול עושר מתמשך
דילוג לתוכן